whois概况

  域名 m.dingxiu6.cn
  注册商 China NIC
  参照页 http://www.cnnic.net.cn
  域名持有人/机构名称 天津放牛姐网络科技有限公司 反查注册人
  域名持有人/机构邮箱 反查邮箱
  创建时间 2019-06-04
  更新时间 0
  过期时间 2020-06-04
  域名服务器 whois.cnnic.cn
  DNS服务器 ns4.myhostadmin.net - 219.138.102.91
  DNS服务器 ns1.myhostadmin.net - 183.131.155.224
  DNS服务器 ns2.myhostadmin.net - 211.149.230.100
  DNS服务器 ns3.myhostadmin.net - 219.138.102.198
  DNS服务器 ns5.myhostadmin.net - 120.52.19.214
  域名状态 默认的正常状态

  详细信息

  Domain Name: dingxiu6.cn
  ROID: 20190604s10001s12455047-cn
  Domain Status: ok
  Registrant ID: cn84383205857254
  Registrant: 天津放牛姐网络科技有限公司
  Registrant Contact Email: 436874@qq.com
  Sponsoring Registrar: 成都西维数码科技有限公司
  Name Server: ns4.myhostadmin.net
  Name Server: ns1.myhostadmin.net
  Name Server: ns2.myhostadmin.net
  Name Server: ns3.myhostadmin.net
  Name Server: ns5.myhostadmin.net
  Registration Time: 2019-06-04 10:54:35
  Expiration Time: 2020-06-04 10:54:35
  DNSSEC: unsigned