whois概况

  域名 jacky1978.b2b.chemm.cn
  注册商 China NIC
  参照页 http://www.cnnic.net.cn
  域名持有人/机构名称 江苏东网信息科技有限公司 反查注册人
  域名持有人/机构邮箱 反查邮箱
  创建时间 2004-08-04
  更新时间 0
  过期时间 2020-08-04
  域名服务器 whois.cnnic.cn
  DNS服务器 ns1.dns-diy.com - 183.131.155.229
  DNS服务器 ns2.dns-diy.com - 219.138.102.194
  DNS服务器 ns3.dns-diy.com - 183.131.155.229
  DNS服务器 ns4.dns-diy.com - 219.138.102.194
  域名状态 运营商设置了禁止转移保护

  详细信息

  Domain Name: chemm.cn
  ROID: 20040804s10001s02658678-cn
  Domain Status: clientTransferProhibited
  Registrant ID: k35-ct1564727486
  Registrant: 江苏东网信息科技有限公司
  Registrant Contact Email: starnet2000@163.com
  Sponsoring Registrar: 厦门三五互联科技股份有限公司
  Name Server: ns1.dns-diy.com
  Name Server: ns2.dns-diy.com
  Name Server: ns3.dns-diy.com
  Name Server: ns4.dns-diy.com
  Registration Time: 2004-08-04 15:48:48
  Expiration Time: 2020-08-04 15:48:48
  DNSSEC: unsigned