whois概况

  域名 gtlnc.vkmfe.bwjing039.cn
  注册商 China NIC
  参照页 http://www.cnnic.net.cn
  域名持有人/机构名称 李飞翔 反查注册人
  域名持有人/机构邮箱 反查邮箱
  创建时间 2018-08-23
  更新时间 0
  过期时间 2020-08-23
  域名服务器 whois.cnnic.cn
  DNS服务器 ns.nagor.cn - 183.2.194.167
  DNS服务器 ns.nagor.com.cn - 183.2.194.168
  域名状态 运营商设置了禁止转移保护
  域名状态 运营商设置了暂停解析

  详细信息

  Domain Name: bwjing039.cn
  ROID: 20180823s10001s03891492-cn
  Domain Status: clientTransferProhibited
  Domain Status: clientHold
  Registrant ID: k35-ct1535012290
  Registrant: 李飞翔
  Registrant Contact Email: bowen357@163.com
  Sponsoring Registrar: 厦门三五互联科技股份有限公司
  Name Server: ns.nagor.cn
  Name Server: ns.nagor.com.cn
  Registration Time: 2018-08-23 16:31:45
  Expiration Time: 2020-08-23 16:31:45
  DNSSEC: unsigned